Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Od bieżącego roku organizacje pozarządowe w tym kluby sportowe obowiązuje przepis składania sprawozdania finansowego w formie elektronicznej. Sprawozdanie takie musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu danego stowarzyszenia. W tym celu można użyć elektroniczny podpis z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpis kwalifikowany. Zamieszczamy instrukcję „krok po kroku” dotyczącą wygenerowania podpisu elektronicznego z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz procedurę podpisywania dokumentów z użyciem tego profilu. Prezentacja , instrukcja w formacie PDF.