Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

W dniu 26 stycznia odbyła się uroczysta ceremonia podpisania umów na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego pod nazwą Współpraca Interdyscyplinarna Środowisk Sportowych w roku 2023. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe otrzymało kwotę 2 milionów 100 tysięcy złotych z czego na działalność Zrzeszenia została przeznaczona kwota 315 000 zł (15 000 zł więcej niż w roku 2022).
Realizacja przyznanych środków rozpoczyna się z dniem podpisania umowy tj. 26.01.2023 r.